Numer wpisu
444/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00060/08
Data wydania
2008-10-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Jawor S.C. T.M.T. Kotula, ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19