Numer wpisu
446/B/2008
Dotyczy
Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Obwiednia Południowa
Znak sprawy
Ek I-6210/00006/07
Data wydania
2008-11-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ANCONA Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 51, Warszawa
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05