Numer wpisu
447/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: klon pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00409/08
Data wydania
2008-11-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PARAFIA EWANGELICKO – AUGSBURSKA, ul. Miejska 12; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05