Numer wpisu
449/B/2008
Dotyczy
zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00090/07
Data wydania
2008-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Betoniarstwo Józef Szulik, ul. Zwycięstwa 63, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zmiana dot. przedłużenia terminu obowiązywania zezwolenia
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05