Numer wpisu
451/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00065/08
Data wydania
2008-10-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F.H.U. "OSKAR" Maciej Majdziński, ul. Chabrowa 14A/42, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Podmiot zajmuje się organizowaniem zbierania i przekazywania odpadów uprawnionym podmiotom bez ich magazynowania
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05