Numer wpisu
452/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1554/5, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 21 w Rybniku – Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00416/08
Data wydania
2008-11-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 23, ul. Górnośląska 21; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05