Numer wpisu
459/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 748/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 25 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00437/08
Data wydania
2008-11-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Krzysztof Burda, ul. Boguszowicka 25 B; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05