Numer wpisu
460/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1102/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 53 c w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00442/08
Data wydania
2008-11-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Wacław Walocha, ul. Św. Józefa 53 c; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05