Numer wpisu
461/B/2008
Dotyczy
Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni BIOBLOK w Rybniku - Ochojcu
Znak sprawy
Ek I-6210/00027/08
Data wydania
2008-11-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05