Numer wpisu
464/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach, na dzialkach nr: 1059/154, 3180/155 (część działki), 1137/157, 1132/157 i 2905/159"
Znak sprawy
Ek I-7624/00092/08
Data wydania
2008-11-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05