Numer wpisu
466/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 4m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 b w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00453/08
Data wydania
2008-12-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05