Numer wpisu
471/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny,, położonej przy ulicy Plebiscytowej w Rybniku - Zamysłowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00452/08
Data wydania
2008-12-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-12-05