Numer wpisu
3/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa bocznicy normalnotorowej dla firmy LUBAR
Znak sprawy
Ek I-7624/00085/08
Data wydania
2008-12-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LUBAR, ul. Frontowa 10d, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07