Numer wpisu
4/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzania wód deszczowych z odwodnienia drogi w Szczerbicach
Znak sprawy
Ek I-6210/00046/08
Data wydania
2008-12-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Dróg Powiatowych, Rybnik, ul. Jankowicka 49
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07