Numer wpisu
6/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00070/08
Data wydania
2008-11-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy rejonu rekultywacyjnego "Północ" KWK "Jankowice"
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07