Numer wpisu
7/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00009/06
Data wydania
2006-02-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"P.W. TAKO" Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 2, 42-680 Tarnowskie Góry
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-07