Numer wpisu
13/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 3151/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 81 w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00469/08
Data wydania
2008-12-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Jan Krywalski, ul. Długa 81; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09