Numer wpisu
14/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 126/1 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00476/08
Data wydania
2008-12-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S. A. Oddział KWK „Jankowice”, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09