Numer wpisu
29/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy
Ek I-7640/00014/08
Data wydania
2008-12-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Artech Rybnik Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 175b 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09