Numer wpisu
31/B/2009
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Remont hali widowiskowo-sportowej z dobudową łącznika do basenu w Rybniku-Boguszowicach, przy ul. Jastrzębskiej na parceli nr 98/1
Znak sprawy
Ek I-7624/00075/08
Data wydania
2008-12-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7043
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09