Numer wpisu
32/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji
Znak sprawy
Ek I-6210/00047/08
Data wydania
2008-12-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09