Numer wpisu
150/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Żory-ulic Wodnej i Zaułek
Znak sprawy
Ek I-6210/00031/08
Data wydania
2008-12-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PWiK Żory, ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2009-01-09