Numer wpisu
37/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 430 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 297/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku – Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00495/08
Data wydania
2009-01-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Sonia i Tadeusz Gembalczyk, ul. Stawowa 17 B/2; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09