Numer wpisu
40/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z os. Korfantego w Żorach
Znak sprawy
Ek I-6210/00034/08
Data wydania
2008-12-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wodociągowa 10, Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09