Numer wpisu
47/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-5 w Żorach
Znak sprawy
Ek I-6210/00040/08
Data wydania
2008-12-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PWiK Żory, ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09