Numer wpisu
54/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1745/155, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 29 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00498/08
Data wydania
2009-01-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Bolesława Chrobrego 29; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29