Numer wpisu
68/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku jaśminowiec wonny, rosnących na terenie działki o numerze 1922/121, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00519/08
Data wydania
2009-01-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29