Numer wpisu
71/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie deszczówki z posesji przy ul. Janiego
Znak sprawy
Ek I-6210/00058/08
Data wydania
2009-01-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ENCO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 26, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29