Numer wpisu
73/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 121 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1005/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00527/08
Data wydania
2009-01-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Panie: Felicja Bilińska, zamieszkała: ul. Juliusza Słowackiego 25/2; 44 – 100 Gliwice i Maria Kamińska, zamieszkała: ul. Zwycięstwa 31 c; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29