Numer wpisu
74/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00074/08
Data wydania
2008-12-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
NZOZ "Centrum Medyczne" Sp. z o.o., ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29