Numer wpisu
75/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00075/08
Data wydania
2008-12-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLMET, ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Góry
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Warunkowe dopuszczenie do magazynowania odpadów w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (dz. nr 1439/2 i 144/4)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29