Numer wpisu
77/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00080/08
Data wydania
2009-01-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MARIAN ULIARCZYK, ul. Żwirowa 2, 44-274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Autoryzowanego Dealera Samochodów PEUGEOT w Rybniku przy ul. Żwirowej/Wodzisławskeij
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29