Numer wpisu
79/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00001/09
Data wydania
2009-01-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Panowie: Henryk Pańczyk, zamieszkały: ul. Wodzisławska 149 B; 44 – 200 Rybnik i Piotr Słupek, zamieszkały: Rząska ul. Akacjowa 14; 30 – 199 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-29