Numer wpisu
85/B/2009
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00082/08
Data wydania
2009-01-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WĘGLOPORT Waldemar Długosz, ul. Kolejowa, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy działki nr 4098/216 przy ul. Kolejowej
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05