Numer wpisu
86/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00083/08
Data wydania
2009-01-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
NZOZ Laboratorium Analityczne S.C. mgr Violetta Słapa-Uznańska, mgr Jolanta Parzonek, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05