Numer wpisu
87/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00084/08
Data wydania
2009-01-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Katarzyna Siudyła działająca z pełnomocnictwa ELOROS Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zakład usytuowany w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (dz. nr 269/10)
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05