Numer wpisu
89/B/2009
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00001/09
Data wydania
2009-01-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Budowlana F-BUD Eugeniusz Fibic, oś. XXX-lecia 62c, 44-286 Wodzisław Śl.
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05