Numer wpisu
90/B/2009
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00056/08
Data wydania
2009-01-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.P.H. "Utex" Sp. z o.o., ul. Podmiejska 67, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona na terenie własnym przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05