Numer wpisu
92/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1656/28, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00474/08
Data wydania
2009-02-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44; 09 – 411 Płock
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05