Numer wpisu
93/B/2009
Dotyczy
Opinia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7671/00002/02
Data wydania
2009-01-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. KWK "Chwałowice", ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Decyzję wydaje Marszałek Województwa
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05