Numer wpisu
97/B/2009
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00525/08
Data wydania
2009-02-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78; 40 – 507 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-02-05