Numer wpisu
146/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni oraz wód deszczowych z terenu stacji paliw LOTOS przy ul. Żorskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00045/08
Data wydania
2009-02-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, Gdańsk
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-09