Numer wpisu
671/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 59/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pryszczyny 2 B w Rybniku – Ochojcu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00015/09
Data wydania
2009-02-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-02-11