Numer wpisu
144/B/2009
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na likwidację studni
Znak sprawy
Ek I-6210/00001/09
Data wydania
2009-02-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia Rybnik SA, ul. Podmiejska, Rzbnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-11