Numer wpisu
155/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gat.: sosna zwyczajna – 1 szt., świerk pospolity – 13 szt., rosnących na terenie działki nr 2739/125, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku – Kłokocinie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00336/08
Data wydania
2009-02-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2009-02-16