Numer wpisu
168/B/2009
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00004/09
Data wydania
2009-02-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gmina Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-16