Numer wpisu
167/B/2009
Dotyczy
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d w Rybniku wraz z likwidacją okładzin azbestowych"
Znak sprawy
Ek I-7624/00008/09
Data wydania
2009-02-12
Nazwa organu
Gmina Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Nazwa podmiotu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-16