Numer wpisu
103/B/2009
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarinkowaniach dla "Zmiany sposobu uzytkowania garażu na stację diagnostyki pojzadów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00045/08
Data wydania
2009-02-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Izabela Odojczyk, ul. Boguszowicka 87, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19