Numer wpisu
104/B/2009
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca"
Znak sprawy
Ek I-7624/00069/08
Data wydania
2009-02-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Bronisław Keller, ul. daszyńskiego 546, 44-100 Gliwice (pełnomocnik: Tomasz Korek, ul. Jordana 25, 40-952 Katowice)
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19