Numer wpisu
105/B/2009
Dotyczy
Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51"
Znak sprawy
Ek I-7624/00098/08
Data wydania
2009-01-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Marek Staszek, Adam Czernik- PCC RAIL RYBNIK S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19